Schade oldtimer Schade landbouwwerktuig
Schade motorfiets Schade caravan
Schade bromfiets Schade personenauto
Waarborgfonds
Contra Expertise
Total Loss
Geschillen
   
   
 
Waarborgfonds
   


     

Het Waarborgfonds (WBF) is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen (auto’s, motoren, bussen, vrachtauto’s, brom- en snorfietsen enz.) in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid voor schade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, meestal een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de bezitter/houder van het motorrijtuig geen verzekering heeft afgesloten. Of omdat de bestuurder zich uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat soort situaties kan het Waarborgfonds Motorverkeer vaak uitkomst bieden.

Het Waarborgfonds komt in vijf gevallen in actie bij schade in het verkeer in Nederland op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:
a. als het schadeveroorzakende motorvoertuig niet bekend is;
b. als het schadeveroorzakende motorvoertuig niet verzekerd is;
c. als het schadeveroorzakende motorvoertuig gestolen is en de bestuurder weet van de diefstal;
d. als de verzekeringsmaatschappij insolvent is;
e. als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft

Als u een claim bij het waarborgfonds in wilt dienen dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
- aangifte doen bij de politie
- 2 getuigenverklaringen opnemen
- expertise aanvragen

De expertise moet door een schade-expert verricht worden. Deze moet het schadebedrag vaststellen en een verklaring afgeven dat de schade door een motorvoertuig veroorzaakt kan zijn.

Graag voert A.N. Expertax BV deze expertise voor u uit. U hoeft alleen de expertiseopdracht in te vullen, wij nemen dan vrijblijvend contact met u op.

Hieronder kunt u diverse formulieren rechtstreeks bij het WBF downloaden.
Verzoek om schadevergoeding (pdf) 38 kB
Getuigenverklaring
(pdf) 35 kB
Waarborgfonds folder (pdf) 155 kB

WIT Webdesign
   
   A.N. EXPERTAX B.V.
  
Trompetterstraat 32, 5361 ER Grave, Tel. 0486-472971, Fax 0486-475836, E-mail: info@expertax.nl