<% colorOpdrachtgeverNaam = "" colorOpdrachtgeverEmailadres = "" colorEmailadres = "" colorVerzekerdeNaam = "" colorVerzekerdeAdres = "" colorVerzekerdePostcodePlaats = "" colorTegenpartijNaam = "" colorTegenpartijAdres = "" colorTegenpartijPostcodePlaats = "" colorMerkenType = "" colorKenteken = "" colorIngevuld = "" colorSchadeoorzaak = "" colorDekking = "" colorEigenaar = "" if getValue("formok","")="ok" then if getValue("ingevuld","") = "" then blnError = true colorIngevuld = " color=""#FF0000"" " end if if not EmailAdresCheck(getValue("opdrachtgever_emailadres","")) then blnError = true colorOpdrachtgeverEmailadres = " color=""#FF0000"" " end if if getValue("schadeoorzaak","")="" then blnError = true colorSchadeoorzaak = " color=""#FF0000"" " end if if getValue("dekking","")="" then blnError = true colorDekking = " color=""#FF0000"" " end if if getValue("eigenaar","")="" then blnError = true colorEigenaar = " color=""#FF0000"" " end if if getValue("opdrachtgever_naam","")="" then blnError = true colorOpdrachtgeverNaam = " color=""#FF0000"" " end if if getValue("eigenaar","")="verzekerde" then if getValue("verzekerde_naam","")="" then blnError = true colorVerzekerdeNaam = " color=""#FF0000"" " end if if getValue("verzekerde_adres","")="" then blnError = true colorVerzekerdeAdres = " color=""#FF0000"" " end if if getValue("verzekerde_plaats","")="" then blnError = true colorVerzekerdePostcodePlaats = " color=""#FF0000"" " end if elseif colorEigenaar="" then if getValue("tegenpartij_naam","")="" then blnError = true colorTegenpartijNaam = " color=""#FF0000"" " end if if getValue("tegenpartij_adres","")="" then blnError = true colorTegenpartijAdres = " color=""#FF0000"" " end if if getValue("tegenpartij_plaats","")="" then blnError = true colorTegenpartijPostcodePlaats = " color=""#FF0000"" " end if end if if not blnError then strMail = "" & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "A.N. Expertax BV expertise opdracht" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "
" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "
Expertise " & vbCrLf & _ "opdracht voor A.N. Expertax BV
 
" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "
maatschappij" & getValue("verzekeraar","") & "polisnummer" & getValue("polisnummer","") & "
schadedatum" & getValue("schadedatum","") & "schadenummer" & getValue("schadenummer","") & "
    
Opdrachtgever 
Naam" & getValue("opdrachtgever_naam","") & "
Emailadres" & getValue("opdrachtgever_emailadres","") & "
  
 verzekerdetegenpartijreparateur
naam" & getValue("verzekerde_naam","") & "" & getValue("tegenpartij_naam","") & "" & getValue("reparateur_naam","") & "
adres" & getValue("verzekerde_adres","") & "" & getValue("tegenpartij_adres","") & "" & getValue("reparateur_adres","") & "
postcode" & getValue("verzekerde_postcode","") & "" & getValue("tegenpartij_postcode","") & "" & getValue("reparateur_postcode","") & "
woonplaats" & getValue("verzekerde_plaats","") & "" & getValue("tegenpartij_plaats","") & "" & getValue("reparateur_plaats","") & "
telefoon" & getValue("verzekerde_telefoon_thuis","") & "" & getValue("tegenpartij_telefoon_thuis","") & "" & getValue("reparateur_telefoon_thuis","") & "
gsm" & getValue("verzekerde_telefoon_werk","") & "" & getValue("tegenpartij_telefoon_werk","") & "" & getValue("reparateur_telefoon_werk","") & "
    
object:" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ Replace(getValue("soortobject",""),"overig","overig: " & getValue("soortobjectoverig","")) & vbCrLf & _ "
merk" & getValue("merk","") & "plaats " & vbCrLf & _ "schade" & getValue("waarzitdeschade","") & "
type" & getValue("type","") & "schatting " & vbCrLf & _ "schade" & getValue("schattingschade","") & "
kenteken" & getValue("kenteken","") & "expertise " & vbCrLf & _ "datum" & getValue("expertisedatum","") & "
chassisnummer" & getValue("chassisnummer","") & "reeds " & vbCrLf & _ "bij reparateur" & getValue("bijreparateur","") & vbCrLf & _ "
bouwjaar" & getValue("bouwjaar","") & "totaal " & vbCrLf & _ "verlies" & getValue("mogelijktotalloss","") & vbCrLf & _ "
    
soort " & vbCrLf & _ "schade: " & vbCrLf & _ Replace(getValue("schadeoorzaak",""),"overige","overige: " & getValue("schadeoorzaakoverig","")) & vbCrLf & _ "
verzekerde " & vbCrLf & _ "som" & getValue("verzekerdesom","") & " " & getValue("dekking","") & "dekking" & getValue("typeverzekering","") & "
tussenpersoon " & vbCrLf & _ "" & getValue("tussenpersoonovz","") & "correspondent" & getValue("correspondent","") & "
" & vbCrLf & _ "faxnummer" & getValue("tussenpersoontelnr","") & "" & vbCrLf & _ "telefoon" & getValue("correspondenttelnr","") & "
opmerkingen:" & getValue("opmerkingen","") & "
" & vbCrLf & _ "
" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ " " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "
  A.N. Expertax " & vbCrLf & _ "BV
" & vbCrLf & _ "  Trompetterstraat 32, 5361 ER Grave, Tel. 0486-472971, " & vbCrLf & _ "Fax 0486-475836,
" & vbCrLf & _ "  E-mail: info@expertax.nl

" & vbCrLf & _ "
" & vbCrLf & _ "" & vbCrLf & _ "" strZin = "Bedankt voor uw expertise opdracht." & vbCrLf & _ "Hieronder staan de door u ingevoerde gegevens: " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf SendMail2 strMail, cWorkFlowAdres, getValue("opdrachtgever_emailadres",""), "Expertise opdracht" strZin = "Expertise opdracht via info@expertax.nl " & vbCrLf & _ "" & vbCrLf SendMail2 strMail, getValue("opdrachtgever_emailadres",""), cWorkFlowAdres, "Expertise opdracht" 'Test code 'strZin = "Bedankt voor uw expertise opdracht." & vbCrLf & _ ' "Hieronder staan de door u ingevoerde gegevens: " & vbCrLf & _ ' "" & vbCrLf 'SendMail2 strMail, cWorkFlowAdres, getValue("opdrachtgever_emailadres",""), "Expertise opdracht" Response.Redirect "bedankt.htm" end if end if %> A.N. Expertax BV
 
Schade oldtimer Schade landbouwwerktuig
Schade motorfiets Schade caravan
Schade bromfiets Schade personenauto
Waarborgfonds
Contra Expertise
Total Loss
Geschillen
   
   
 
Expertiseopdracht
   
Na invullen en verzending komt het aanvraagformulier bij info@expertax.nl binnen.
Tevens ontvangt u dit aanvraagformulier op uw eigen E-mailadres.
Dit expertiseformulier kunt u ook uitprinten en later met de hand invullen waarna u dit formulier naar ons toe kan faxen op faxnummer 0486-475836.
( print de expertise-opdracht) <% if blnError then %>

U heeft niet alle velden ingevuld die wij minimaal nodig hebben om uw opdracht in behandeling te nemen. Wilt u de hieronder rood gemarkeerde gegevens alsnog invoeren. <% end if %>
   
Verzekeraar ">
Polisnummer ">
Schadenummer ">
Schadedatum ">
   
>Eigenaar checked<% end if %> type="radio" name="eigenaar" value="verzekerde"> verzekerde checked<% end if %> type="radio" name="eigenaar" value="tegenpartij"> tegenpartij
   
Opdrachtgever  
>Naam ">
>Uw emailadres ">
   
Verzekerde  
>Naam ">
>Adres ">
>Postcode + plaats "> ">
Telefoon   ">
Gsm   ">
   
Tegenpartij  
>Naam ">
>Adres ">
>Postcode + plaats "> ">
Telefoon   ">
Gsm   ">
   
Reparateur  
Naam ">
Adres ">
Postcode + plaats "> ">
Telefoon ">
Gsm   ">
   
Soort object checked<% end if %>> personenauto
  checked<% end if %>> (brom)fiets
  checked<% end if %>> motorfiets
  checked<% end if %>> landbouw
  checked<% end if %>> zwaar materieel
  checked<% end if %>> inboedel / opstal
  checked<% end if %>> overig:  ">
   
Merk ">
Type ">
Kenteken ">
Chassisnummer ">
Bouwjaar ">
   
Waar zit de schade ">
Schatting schade ">
Expertisedatum ">
Reeds bij reparateur checked<% end if %> type="radio" name="bijreparateur" value="ja"> ja checked<% end if %> type="radio" name="bijreparateur" value="nee"> nee
Mogelijk total loss checked<% end if %>> ja checked<% end if %>> nee
   
>Schade oorzaak checked<% end if %>> aanrijding
  checked<% end if %>> aanrijding met dieren
  checked<% end if %>> inbraak / diefstal
  checked<% end if %>> WBF
  checked<% end if %>> ruitschade
  checked<% end if %>> vandalisme
  checked<% end if %>> brandschade
  checked<% end if %>> meerdere schades
  checked<% end if %>> stormschade
  checked<% end if %>> overig:  ">
   
Verzekerde som ">
  > checked<% end if %>> incl. BTW  checked<% end if %>> excl. BTW
   
Dekking checked<% end if %>> WA
  checked<% end if %>> plus
  checked<% end if %>> casco
  checked<% end if %>> RB
   
Tussenpersoon ">
Faxnummer ">
Correspondent ">
Telefoon ">
   
Opmerkingen
>Bovenstaande gegevens zijn correct ingevuld
 
   
WIT Webdesign
   
   A.N. EXPERTAX B.V.
  
Trompetterstraat 32, 5361 ER Grave, Tel. 0486-472971, Fax 0486-475836, E-mail: info@expertax.nl