Schade oldtimer Schade landbouwwerktuig
Schade motorfiets Schade caravan
Schade bromfiets Schade personenauto
Waarborgfonds
Contra Expertise
Total Loss
Geschillen
   
   
 
Contra Expertise
   
Contra Expertise Voertuigen

Indien u het niet eens bent met een schadevaststelling dan kunt u een contra-expert inschakelen. Deze contra-expert zal dan uw schade opnieuw vaststellen. Als er een verschil zit in de eerste en de tweede schadevaststelling dan neemt de tweede expert contact op met de eerste om deze schade te bespreken. Als de beide experts het niet eens worden dan wordt er een derde expert, een arbiter, benoemd. Deze arbiter zal de schade onderzoeken en moet een schadebedrag vaststellen dat tussen de beide bedragen van de experts in moet zitten. Deze uitkomst is bindend!

Wie de kosten van de tweede expert en de arbiter moet betalen is verschillend per verzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.
_________________________________________

Contra Expertise / Tweede schatter bij inboedel en opstal schade

Indien u schade hebt in de opstal danwel inboedel sfeer kunt u altijd na overleg met uw verzekeraar zelf een expert/deskundige aanstellen.

Deze expert/deskundige neemt contact op met de door de verzekeraar benoemde deskundige waarna gezamenlijk een acte van benoeming wordt opgesteld.

Tevens wordt er een derde deskundige benoemd die bij verschil van mening een bindende uitspraak doet
De door u benoemde expert/deskundige stelt in samenwerking met u de schadeclaim op en legt deze voor aan de deskundige benoemd door verzekeraars.

Nadat beide partijen tot een akkoord zijn gekomen wordt er vaststellingsovereenkomst opgemaakt of wanneer er sprake is van een disakkoord, wordt er een akte van disakkoord opgemaakt en zal de derde deskundige binnen het raam van de beide eerder vaststelling de schade bindend vaststellen na partijen te hebben gehoord.

WIT Webdesign
   
   A.N. EXPERTAX B.V.
  
Trompetterstraat 32, 5361 ER Grave, Tel. 0486-472971, Fax 0486-475836, E-mail: info@expertax.nl